Medical professional handling testing equipment

Đại Dịch

Bây giờ quý vị có thể chuẩn bị cho đại dịch cúm. Quý vị cần biết cả cường độ của những gì có thể xảy ra khi đại dịch bùng phát và quý vị có thể thực hiện những hành động nào để giúp giảm ảnh hưởng của đại dịch cúm tới quý vị và gia đình. Danh mục kiểm tra này sẽ giúp quý vị thu thập thông tin và nguồn lực quý vị có thể cần đến trong trường hợp đại dịch cúm xảy ra.

Lập kế hoạch cho Đại Dịch

 • Trữ nguồn nước và thức ăn đủ dùng trong hai tuần. Trong suốt đại dịch, nếu quý vị không thể đến được cửa hàng, hoặc nếu cửa hàng hết hàng, việc có sẵn thêm nguồn tiếp liệu sẽ rất quan trọng đối với quý vị. Điều này có thể hữu dụng trong các loại trường hợp khẩn cấp khác, chẳng hạn mất điện và thảm họa.
 • Kiểm tra thuốc kê toa thường xuyên của quý vị định kỳ để đảm bảo nguồn tiếp liệu liên tục trong nhà của quý vị.
 • Kiểm tra thuốc kê toa thường xuyên của quý vị định kỳ để đảm bảo nguồn tiếp liệu liên tục trong nhà của quý vịtamin.
 • Trao đổi với các thành viên gia đình và người thân yêu về cách họ sẽ được chăm sóc nếu họ bị bệnh hoặc những gì cần thiết để chăm sóc cho họ tại nhà của quý vị.
 • Đi tình nguyện cùng các nhóm địa phương để chuẩn bị và hỗ trợ ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
 • Tham gia vào cộng đồng của quý vị khi cộng đồng chuẩn bị cho đại dịch cúm.

Hạn Chế Lây Lan Mầm Bệnh và Ngăn Ngừa Nhiễm Trùng

 • Tránh tiếp xúc gần gũi với người bị bệnh. Khi quý vị bị bệnh, hãy tránh tiếp xúc với những người khác để bảo vệ họ khỏi bị lây bệnh.
 • Nếu có thể, hãy ở nhà không đi làm, đi học và làm việc vặt khi quý vị bị bệnh. Quý vị sẽ giúp ngăn những người khác không bị lây bệnh từ quý vị.
 • Dùng khăn giấy che miệng và mũi khi quý vị ho hoặc hắt hơi. Điều này có thể ngăn những người xung quanh quý vị không bị mắc bệnh.
 • Rửa tay thường xuyên sẽ giúp bảo vệ quý vị khỏi mầm bệnh.
 • Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng. Mầm bệnh thường lây lan khi một người chạm vào vật nào đó bị nhiễm mầm bệnh và sau đó chạm vào mắt, mũi hoặc miệng của mình.
 • Thực hành các thói quen sức khỏe tốt khác. Ngủ nhiều, hoạt động thể chất, kiểm soát căng thẳng, uống nhiều nước và ăn thức ăn bổ dưỡng.

Ấn Phẩm

Tài Liệu In để Thúc Đẩy Thói Quen Sức Khỏe Tốt của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh

Các Trang Web Liên Quan

Last Updated: 08/04/2017