A mother shows her daughter how to turn off utilities

Kỹ Năng An Toàn

Tìm Hiểu về Sơ Cứu & Hồi Sức Tim Phổi (CPR)

A CPR class training with resuscitation dummies

Tham gia lớp học về sơ cứu và CPR. Các chi nhánh của Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tại địa phương có thể cung cấp thông tin về loại đào tạo này. Chứng nhận chính thức của Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ giúp bảo vệ những người tiến hành sơ cứu theo luật “người Samari nhân hậu”.

Tìm hiểu thêm thông tin về các nguồn tiếp liệu trong bộ dụng cụ sơ cứu

Học cách sử dụng Bình Cứu Hỏa

A household fire extinguisher

Đảm bảo rằng quý vị có một hoặc nhiều bình cứu hỏa loại mới nhất và chắc chắn rằng mọi người biết vị trí đặt bình và cách sử dụng bình. Tối thiểu là quý vị cần có loại ABC.

Cơ Quan Kiểm Soát Hỏa Hoạn Hoa Kỳ khuyến nghị rằng chỉ những người được đào tạo về việc sử dụng và bảo trì bình cứu hỏa đúng cách mới được xem xét sử dụng bình cứu hỏa khi cần thiết. Liên hệ với cơ quan cứu hỏa địa phương của quý vị để biết thông tin về đào tạo tại khu vực của quý vị. Tìm hiểu thêm thông tin về việc chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp về hỏa hoạn.

Last Updated: 10/07/2016