A woman's hands holding two bottles of perscription medications

Những Người có Nhu Cầu Về Khuyết Tật & Suy Giảm Chức Năng

Người mù sử dụng một hướng dẫn chó

 Chuẩn Bị là Cần Thiết đối với Người Khuyết Tật và có Nhu Cầu Đặc Biệt.Lấy mã video Nhúng hoặc tải các Transcript đây

Nhu cầu và khả năng của mỗi người là không giống nhau, nhưng mọi cá nhân đều có thể thực hiện các bước quan trọng để chuẩn bị cho mọi loại trường hợp khẩn cấp và đưa kế hoạch vào đúng vị trí. Bằng cách đánh giá nhu cầu cá nhân của chính mình và lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể được chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ tình huống nào.

Cam kết lập kế hoạch ngay hôm nay sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

 • Xem xét cách mà thảm họa có thể ảnh hưởng đến các nhu cầu cá nhân của quý vị.
 • Lập kế hoạch tự mình thực hiện việc đó, chí ít là trong một khoảng thời gian. Có thể quý vị sẽ không tiếp cận được với cơ sở y tế hoặc thậm chí là cửa hiệu thuốc.
 • Hãy xác định loại nguồn lực nào mà quý vị sử dụng hàng ngày và điều mà quý vị có thể làm nếu có ít hoặc không có các nguồn lực đó.
 • Tạo Một Bộ Đồ có sự xem xét riêng của quý vị trong đầu.  Quý vị cần gì để duy trì sức khỏe, sự an toàn và độc lập của mình?

Nếu quý vị hoặc ai đó thân thiết với quý vị có nhu cầu về khuyết tật hoặc suy giảm chức năng khác, quý vị có thể phải thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ bản thân mình và gia đình của quý vị.

Tìm hiểu về sự hỗ trợ cá nhân có thể có trong cộng đồng của quý vị. Đăng ký trước với phòng dịch vụ cho trường hợp khẩn cấp, bộ phận cứu hỏa địa phương, các cơ quan chính phủ hoặc các nhóm phi lợi nhuận khác. Cho họ biết về nhu cầu cá nhân của quý vị hoặc các nhu cầu của thành viên gia đình và tìm hiểu về sự hỗ trợ, giúp đỡ hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp.

Những người có Nhu Cầu Về Khuyết Tật & Suy Giảm Chức Năng là ai?

 • Những người bị điếc hoặc khiếm thính cần được chuẩn bị đặc biệt để nhận cảnh báo đối với trường hợp khẩn cấp.
 • Cha mẹ làm việc một mình và những người có khả năng Tiếng Anh hạn chế có thể cần giúp đỡ trong việc lập kế hoạch ứng phó với các thảm họa và trường hợp khẩn cấp. Cộng đồng, các nhóm có nền tảng niềm tin và văn hóa có thể giúp cập nhật thông tin cho mọi người.
 • Những người không có phương tiện đi lại có thể cần chuẩn bị phương tiện vận chuyển.
 • Những người có nhu cầu đặc biệt về chế độ ăn uống cần đề phòng để có nguồn cung cấp thực phẩm phù hợp trong trường hợp khẩn cấp.

Lập Kế Hoạch

Người đàn ông trẻ trong xe lăn trên máy tính xách tay

Giờ đã đến lúc lập kế hoạch trước những gì quý vị có thể cần để được an toàn, khỏe mạnh, biết thông tin, linh hoạt và độc lập trong khi xảy ra thảm họa. Hãy nhớ rằng khi có thảm họa có thể cần trú ẩn tại nhà hoặc sơ tán tới nơi trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp hoặc các dạng nhà ở tạm thời khác.

Ngoài các vật dụng được khuyến cáo của trang Ready.gov để đưa vào trong  bộ đồ tiếp liệu cơ bản trong trường hợp khẩn cấp, những người có nhu cầu về khuyết tật và suy giảm chức năng có thể cần xem xét việc thêm vào các vật dụng bổ sung cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình, hãy bấm vào tab "Các Vật Dụng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp" để tìm hiểu thêm.

Để biết thêm thông tin và các công cụ liên quan tới việc chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp cho người khuyết tật hãy ghé thăm Phòng Kết Hợp và Điều Phối Người Khuyết Tật của FEMA.

Đăng ký nhận Cập Nhật RSS Feeds của FEMA  hoặc email và thông điệp bằng văn bản về trường hợp khẩn cấp từ hệ thống báo động của chính quyền địa phương để nhận thông tin quan trọng trên điện thoại di động hoặc máy nhắn tin của quý vị, trong trường hợp quý vị bị điếc, khiếm thính, hoặc không thể truy cập thông báo về trường hợp khẩn cấp khi chúng xảy ra.

Hãy đọc cả tờ quảng cáo "Chuẩn Bị cho Các Trường Hợp Khẩn Cấp Ngay Bây Giờ. Thông Tin Cho Người Khuyết Tật" của FEMA, và trang web của Hội Chữ Thập Đỏ

ở lại độc lập

Khi quý vị chuẩn bị, hãy xem xét tất cả các chiến lược, dịch vụ, thiết bị, công cụ và kỹ thuật bạn dùng để sống chung với tình trạng khuyết tật hàng ngày. Hãy nhớ rằng quý vị có thể cần dược phẩm, thiết bị y tế lâu bền, nguồn tiếp liệu y tế tiêu hao, động vật phục vụ, công nghệ hỗ trợ, công cụ thông tin liên lạc, nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, nhà ở có thể tiếp cận, những thứ liên quan đến vận chuyển và sức khỏe.

 

•Tạo mạng lưới hỗ trợ để giúp quý vị lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp. Tính đến gia đình, hàng xóm, bạn bè, những người cung cấp dịch vụ cho quý vị, các nhóm dựa vào niềm tin và nhóm cộng đồng. Cho những người này biết nơi quý vị để nguồn tiếp liệu khẩn cấp. Ít nhất trao cho một thành viên trong mạng lưới hỗ trợ của quý vị chìa khóa vào nhà hoặc căn hộ của quý vị.

•Hãy liên hệ với văn phòng quản lý thông tin về trường hợp khẩn cấp của chính quyền thành phố hoặc hạt của quý vị và làm việc với họ để sử dụng các nguồn lực lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp.

•Nếu quý vị được thẩm tách máu hoặc điều trị y tế duy trì sự sống khác, hãy xác định địa điểm và tính sẵn có của nhiều cơ sở và làm việc với nhà cung cấp của quý vị để xây dựng kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp cá nhân của quý vị.

•Cho người khác biết cách vận hành xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ khác của quý vị.

•Giữ thông tin liên hệ của các trung tâm sống độc lập địa phương và tổ chức dịch vụ khuyết tật khác tại nơi ăn toàn và dễ tiếp cận. Nếu quý vị cung cấp cho bất kỳ tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào thông tin về nhu cầu chức năng của quý vị và điều quý vị có thể yêu cầu trong trường hợp khẩn cấp, hãy luôn cập nhật dữ liệu đó.

•Nếu quý vị dùng dịch vụ hỗ trợ tại gia, Meals-on-Wheels, Life Alert hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác, hãy làm việc với họ để cá nhân hóa các kế hoạch sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp nhằm đáp ứng các nhu cầu của quý vị, như vậy quý vị có thể giữ liên lạc với họ sau trường hợp khẩn cấp. Việc liên lạc này có thể là dây cứu sinh của quý vị đến các dịch vụ khác trong thảm họa.

•Làm việc với các dịch vụ vận chuyển và khuyết tật địa phương (ví dụ như Vận Chuyển Người Tàn Tật, Trung Tâm Sống Độc Lập) để lập kế hoạch trước cho việc vận chuyển có thể tiếp cận trong trường hợp quý vị có thể cần điều đó để sơ tán hoặc vì các lý do khác trong thảm họa.

•Xây dựng kế hoạch dự phòng cho các dịch vụ hỗ trợ cá nhân, bệnh viện cho người hấp hối hoặc hình thức hỗ trợ tại gia khác.

Hãy nhớ rằng trong suốt trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể cần giải thích cho người trả lời đầu tiên và viên chức quản lý trường hợp khẩn cấp rằng quý vị cần sơ tán và trú ẩn với gia đình, động vật phục vụ, người chăm sóc hay nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cá nhân, như vậy họ có thể hỗ trợ theo nhu cầu của quý vị để duy trì sức khỏe, an toàn và tính độc lập của quý vị.

Tìm khẩn cấp

 • Kính mắt, thiết bị trợ thính thêm nếu quý vị đã có hoặc có khoản bao trả cho những thứ đó
 • Sạc pin và pin phụ thêm cho thiết bị trợ thính, xe lăn chạy bằng động cơ hay thiết bị y tế hoặc công nghệ hỗ trợ chạy bằng pin khác
 • Bản sao mô tả y tế, yêu cầu của bác sĩ và kiểu và số sê-ri của thiết bị hỗ trợ mà quý vị sử dụng
 • Các thẻ hay vòng tay cảnh báo y tế, hoặc văn bản mô tả tình trạng khuyết tật và nhu cầu hỗ trợ của quý vị trong trường hợp quý vị không thể mô tả tình huống trong trường hợp khẩn cấp
 • Nguồn tiếp liệu cho động vật phục vụ của quý vị
 • Thẻ bảo hiểm y tế, thẻ Medicare/Medicaid, thông tin liên hệ của bác sĩ, danh sách dị ứng và bệnh sử của quý vị
 • Danh sách các tổ chức phi lợi nhuận địa phương hoặc tại cộng đồng mà biết quý vị hoặc hỗ trợ những người có nhu cầu tiếp cận hoặc chức năng tương tự với quý vị
 • Danh sách người liên hệ cá nhân, gia đình và bạn bè mà quý vị có thể cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp
 • Bảng thông tin liên lạc cá nhân phát sáng trong trường hợp quý vị có thể cần trợ giúp với việc được hiểu
 • Nếu có thể, thuốc, oxy, insulin, ống thông hoặc nguồn tiếp liệu y tế khác mà quý vị sử dụng thường xuyên
 • Nếu quý vị sử dụng xe lăn chạy bằng động cơ, hãy chuẩn bị sẵn xe lăn đẩy tay nhẹ cho trường hợp khẩn cấp. Biết kích cỡ và trọng lượng của xe lăn của quý vị, ngoài việc biết xe lăn đó có thể được gập lại hay không trong trường hợp phải được vận chuyển.
 • Ngay cả khi bản thân quý vị không sử dụng máy tính, hãy xem xét việc để các thông tin quan trọng trong ổ đĩa USB di động để dễ dàng vận chuyển trong trường hợp sơ tán.

Lợi ích liên bang

Nếu quý vị nhận phúc lợi khuyết tật liên bang, quý vị cần xem xét việc chuyển sang hình thức thanh toán điện tử.  Thảm họa có thể phá vỡ dịch vụ bưu điện trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Đối với những người phụ thuộc vào thư từ để nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội, tình huống khó khăn có thể trở nên tệ hơn nếu họ được sơ tán hoặc mất dịch vụ thư – như 85.000 người nhận séc đã biết sau cơn Bão Katrina. Việc chuyển sang thanh toán điện tử là cách đơn giản và quan trọng mà mọi người có thể bảo vệ bản thân về mặt tài chính trước khi xảy ra thảm họa. Điều này cũng loại bỏ nguy cơ mất cắp séc.

Bộ Tài Chính Hoa Kỳ khuyến nghị hai cách an toàn hơn để nhận phúc lợi liên bang:

 • Gửi tiền trực tiếp vào tài khoản séc hoặc tiết kiệm là lựa chọn tốt nhất cho người có tài khoản ngân hàng. Người nhận phúc lợi liên bang có thể đăng ký bằng cách gọi (800) 333-1795 hoặc tại www.GoDirect.org.
 • Thẻ ghi nợ trả trước Direct Express® được dùng như một biện pháp thay thế an toàn và dễ dàng cho những người không có tài khoản ngân hàng. Đăng ký dễ dàng – gọi miễn phí đến số (877) 212-9991 hoặc đăng ký trực tuyến tại www.USDirectExpress.com.

Đăng ký tiền gửi trực tiếp hoặc thẻ Direct Express® là bươc đơn giản nhưng quan trọng có thể giúp bảo vệ việc tiếp cận các nguồn quỹ của gia đình quý vị trong trường hợp điều không thể ngờ tới sắp xảy ra. Nếu quý vị hoặc những người thân của quý vị vẫn đang nhận An Sinh Xã Hội hoặc phúc lợi liên bang khác bằng séc, hãy xem xét việc chuyển sang một trong những lựa chọn an toàn hơn, dễ dàng hơn này ngay hôm nay.

Chí nguyện quân

 • Tham dự hoặc tình nguyện tham gia các nhóm ứng phó khẩn cấp địa phương, chẳng hạn như Nhóm Ứng Phó Khẩn Cấp Tại Cộng Đồng (CERT) của FEMA, Quân Đoàn Dự Trữ Y Tế, Neighborhood Watch, Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ hoặc các tổ chức khác đang hoạt động về hỗ trợ cho thảm họa. Hãy xem xét việc làm việc với Hội Đồng Citizen Corps địa phương về lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp tại cộng đồng và hỗ trợ giáo dục về thảm họa. Trợ giúp viên chức quản lý trường hợp khẩn cấp địa phương trong việc tìm hiểu cách kết hợp các nhu cầu tiếp cận và chức năng với các hoạt động và đào tạo về chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó.
 • Làm việc với nhà hoạch định nơi trú ẩn và người quản lý trường hợp khẩn cấp địa phương để lập kế hoạch trước về nơi trú ẩn cho dân số chung có thể tiếp cận trong thảm họa. Nơi trú ẩn y tế dành cho những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cấp tính. Hầu hết mọi người đều được chăm sóc tốt nhất tại các nơi trú ẩn cho dân số chung cùng với gia đình, bạn bè và hàng xóm, vì vậy điều quan trọng là lập kế hoạch trước từ bây giờ để đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhu cầu tiếp cận và chức năng ở nơi trú ẩn chung.

Các Trang Web Liên Quan

Tìm thêm thông tin về cách người Khuyết Tật và có Nhu Cầu Tiếp Cận và Chức Năng Khác có thể lập kế hoạch và chuẩn bị bằng cách truy cập vào các trang web sau đây:

Last Updated: 10/11/2016