an emergency financial first aid kit and an elderly person's hands counting out money

Hồ Sơ Quan Trọng

 Bộ Dụng Cụ Trợ Giúp Ban Đầu về Tài Chính trong Trường Hợp Khẩn Cấp PSAGet the Video Embed code and Transcript here.

Thảm họa không chỉ ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng tại cộng đồng mà thông thường còn gây thiệt hại tài chính gia đình, khiến cho việc phục hồi trở nên khó khăn và đôi khi là không thể.  Hãy bắt đầu bằng cách hoàn thành Bộ Dụng Cụ Trợ Giúp Ban Đầu về Tài Chính trong Trường Hợp Khẩn Cấp (PDF) được tạo ra với sự hợp tác của tổ chức Operation HOPE.

Nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù 71% hộ gia đình đã báo cáo rằng họ lưu trữ bản sao của các tài liệu ở nơi an toàn nhưng chỉ 1% đề cập cụ thể rằng các tài liệu đó là một phần trong nguồn tiếp liệu dùng trong thảm họa của hộ gia đình mình.  Chỉ 2% hộ gia đình đã báo cáo rằng họ có tiền mặt trong nguồn tiếp liệu chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thảm họa của mình.

Việc lập kế hoạch về tài chính trước thảm họa là điều cần thiết các cá nhân và gia đình cần hoàn thành vì thảm họa khiến cho nhiều người dân Mỹ không thể tiếp cận nguồn tài chính hoặc gây ra các thiệt hại lớn về tiền bạc.

EFFAK là côngcụ đơn giản được thiết kế nhằm hỗ trợ quý vị và gia đình mình chuẩn bị sẵn sàng về tài chính trước khi xảy ra thảm họa và duy trì sự ổn định về tài chính trong trường hợp khẩn cấp. EFFAK giúp quý vị xác định và sắp xếp các ghi chép tài chính quan trong và cung cấp hồ sơ tham khảo nhanh cho các tài liệu tài chính quan trọng nhất của quý vị.

Mỗi hộ gia đình cần có một bộ dụng cụ, ngay cả trong trường hợp một bộ dụng cụ được sử dụng cho hai vợ chồng, cần bao gồm tất cả các tài khoản chung và tài khoản riêng cũng như các khoản nợ.

Kiểm Kê Các Tài Sản trong Nhà

Close up of legal document and pen

Hãy ghi chép về tài sản cá nhân của quý vị cho các mục đích bảo hiểm. Chụp ảnh hoặc quay video về bên trong và bên ngoài nhà quý vị. Nêu cả đồ đạc cá nhân trong bản kiểm kê của quý vị. Quý vị cũng có thể cần tải xuống Sổ Kiểm Kê Tài Sản Cá Nhân và Hộ Gia Đình miễn phí từ Đại Học Illinois để giúp quý vị ghi chép các tài sản của mình

Các Tài Liệu Quan Trọng

A woman records the locations of her important documents

Hãy mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm y tế và  bảo hiểm nhân thọ nếu hiện tại quý vị không có. Xem lại các hợp đồng hiện có về số tiến và phạm vi bao trả để đảm bảo rằng quý vị đang sẵn có những gì cần thiết cho bản thân và gia đình mình đối với tất cả các mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Lưu trữ các tài liệu quan trọng chẳng hạn như hợp đồng bảo hiểm, chứng thư, hồ sơ tài sản và các giấy tờ quan trọng khác ở nơi an toàn, chẳng hạn như hộp gửi an toàn cách xa nhà quý vị. Lập bản sao các tài liệu quan trong vềbộ đồ tiếp liệu dùng trong thảm họa của quý vị. Việc chuẩn bị sẵn các thông tin như vậy sẽ giúp cho quá trình đăng ký nhận phúc lợi của FEMA suôn sẻ hơn trong trường hợp quý vị có liên quan đến thảm họa theo công bố của tổng thổng.

Tiền

A woman records her credit card informationXem xét việc tiết kiệm tiền trong tài khoản tiết kiệm cho trường hợp khẩn cấp có thể được sử dụng trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Quý vị nên giữ một chút tiền mặt hoặc séc lữ hành tại nhà hoặc ở nơi an toàn mà quý vị có thể tiến cận nhanh chóng trong trường hợp sơ tán. Điều quan trọng là cần sẵn có tiền lẻ vì thẻ ATM và thẻ tín dụng có thể không hoạt động trong khi xảy ra thảm họa khi quý vị cần mua các nguồn tiếp liệu, nhiên liệu hay thực phẩm cần thiết.

Last Updated: 10/20/2016