SUV driving through snow

Mga Winter Storm At Matinding Lamig

Bagaman nagiging paiba-iba ang panganib mula sa mga lagay ng panahon na taglamig sa buong bansa, halos lahat ng Amerikano, maging saan pa man sila nakatira, ay malamang na haharap sa ilang uri ng matinding taglamig sa isang punto ng kanilang buhay. Ang mga winter storm ay maaaring maging katamtamang snow (niebe) sa loob ng ilang oras hanggang sa maging isang blizzard na may nakabubulag na snow na dala ng hangin, at tumatagal nang ilang araw. Maraming bagyo ang sinasabayan ng napakapanganib na pagbaba ng temperatura at kung minsan ay malakas na hangin, pagyelo, sleet (butil-butil na yelong ulan) at nagyeyelong ulan.

Isa sa mga pangunahing problema ay ang kakayahan ng taglamig na nakapuputol serbisyo sa init, kuryente at komunikasyon papunta sa iyong tahanan o opisina, kung minsan ay para sa ilang araw ang itinatagal. Ang malakas na buhos ng snow at matinding lamig ay maaaring magpatigil sa pagkilos ng isang buong rehiyon.

Tinatawag ng National Weather Service ang mga winter storm bilang "Deceptive Killers" (Mapanlinlang na Mamamatay-tao) dahil karamihan ng mga pagkamatay ay di-tuwirang nauugnay sa bagyo. Sa halip, angmga tao ay namamatay sa mga aksidente sa trapiko sa mga nagyelong lansangan at hypothermia mula sa matagalang pagkakababad sa lamig. Importanteng maging handa para sa lagay ng panahong taglamig bago ito tumama.

Before

Isang punong mabigat dahil sa yelo na nakahilig sa isang kotse sa lupaing nababalot ng snow Bago ang Mga Winter Storm at Matinding Lamig

Para maghanda para sa isang winter storm, dapat mong isagawa ang mga sumusunod na paghahanda:

 • Bago sumapit ang winter, magdagdag ng mga susunod na supply sa iyong emergency kit:
  • Asin bato o mga produktong ligtas para sa kapaligiran para tunawin ang yelo sa mga nilalakaran. Bisitahin ang Environmental Protection Agency para sa kumpletong lista ng mga inirerekomendang produkto.
  • Buhangin para mapahusay ang kapit ng gulong.
  • Mga pala para sa snow at kagamitan para sa pagtanggal ng snow.
  • Sapat na gasolina para sa init. Maaaring maging mag-isa ka sa iyong tahanan at ang mga karaniwang pinagkukunan ng gasolina/krudo ay maputol. Mag-imbak ng maraming supply ng tuyo, at napahinog na kahoy para sa iyong fireplace o pugon.
  • Sapat na damit at kumot para mapanatili kang mainit.
 • Gumawa ng isang Planong Pangkomunikasyon ng Pamilya. Maaring hindi magkakasama ang iyong pamilya kapag tumama ang isang sakuna, kaya importanteng malaman kung paanong makokontak ang isa't-isa, kung paano kayo magkikita-kita at kung ano ang iyong gagawin sa pagkakataong may emergency.
 • Makinig sa isang NOAA Weather Radio o iba pang lokal na istasyon ng balita para sa mahalang impormasyon mula sa National Weather Service (NWS). Maging alerto sa mga pagbabago ng lagay ng panahon.
 • Bawasan ang pagbibiyahe. Kung kinakailangang magbiyahe, mag-ingat ng supply para sa sakuna sa iyong sasakyan.
 • Ipasok ang mga alagang hayop/nagsisilbing hayop habang taglamig ang lagay ng panahon. Ilipat ang ibang hayop o mga hayop sa sakahan sa mga lugar na may silong at tubig na hindi elado.
Ihanda ang Iyong Sasakyan Para sa Taglamig

Suriin o ipasuri sa isang mekaniko ang mga sumusunod na bagay sa iyong kotse:

 • Lebel ng antifreeze - tiyakin na sapat ang dami nito para maiwasan ang pagyeyelo.
 • Baterya at ignition system - dapat na nasa maayos na kondisyon at malinis ang mga terminal ng baterya.
 • Preno – suriin kung pudpod at ang mga lebel ng brake fluid.
 • Tambutso - suriin kung may mga tagas at napiping tubo at kumpunihin o palitan kung kinakailangan. Ang carbon monoxide ay nakamamatay at kadalasang hindi nagbibigay ng babala.
 • Mga filter ng gasolina at hangin - palitan at panatilihing walang tubig na papasok sa sistema sa pamamagitan ng paggamit ng mga additive at pagpapanatiling puno ang tangke ng gas. Ang punong tangke ay magpipigil sa pagyelo ng fuel line.
 • Heater at defroster - tiyakin na gumagana ang mga ito nang mahusay.
 • Mga ilaw at hazard light - tingnan kun ggumagana.
 • Langis - Suriin ang lebel at timbang. Ang mas mabibigat na langis ay mas mabilis namumuo kapag malamig at hindi gaanong nakapagpapadulas.
 • Thermostat - Tiyakin na gumagana nang maayos.
 • Windshield wiper equipment - Kumpunihin ang anumang problema at panatilihin na nasa wastong dami ang lebel ng washer fluid.
 • Magkabit ng mahusay na winter tire – Tiyakin na ang mga gulong ay may sapat na kapal. Ang mga all-weather radial ay karaniwang sapat para sa karamihan ng mga kondisyong taglamig. Gayunpaman, may ilang lugar na ipinag-uutos na para magmaneho sa kanilang mga kalsada, ay may nakakabit na mga kadena o snow tire na may mga stud.

I-update ang mga emergency kit sa iyong mga sasakyan ng:

 • isang pala
 • pangkayas ng windshield at maliit na walis
 • flashlight
 • radyong de-baterya
 • karagdagang baterya
 • tubig
 • pangmeryendang pagkain
 • posporo
 • karagdagang sumbrero, medyas at mitten
 • first aid kit na may maliit na kutsilyo
 • kinakailangang gamot
 • (mga) kumot
 • panghatak na kadena o tali
 • asin para sa kalsada at buhangin
 • mga booster cable
 • mga emergency flare
 • fluorescent na distress flag
Ihanda ang Iyong Tahanan Para sa Taglamig
 • Ihanda ang iyong tahanan para sa taglamig para mapahaba ang itatagal ng iyong supply ng gasolina sa pamamagitan ng paglagay ng insulasyon sa mga pader at attic, paglagay ng caulk at weather-strip sa mga pinto at bintana, at pagkabit ng mga storm window o pagtakip sa mga bintana ng plastik.
 • Ihanda para sa taglamig ang iyong tahanan, bangan, kamalig o anumang iba pang istraktura na maaaring magbigay ng silong para sa iyong pamilya, kapitbahay, hayop o kagamitan. Linisin ang mga alulod; kumpunihin ang mga tulo sa bubong at putulin ang mga sanga ng puno na maaaring malaglag sa bahay o iba pang istraktura habang may bagyo.
 • Pangalagaan ang mga kagamitan para sa init at tsimenea sa pamamagitan ng pagpapaserbisyo at pagpapalinis sa mga ito bawat taon.
 • Lagyan ng insulasyon ang mga tubo sa pamamagitan ng paggamit ng insulasyon o pahayagan at plastik; at hayaang tumulo nang kaunti ang mga gripo kapag malamig ang lagay ng panahon para maiwasan ang pagyelo. Ang tumatakbong tubig, kahit pa patak lamang, ay nakatutulong na pigilang magyelo ang mga tubo.
 • Lahat ng kagamitang sumusunog ng panggatong (gasolina/kahoy) ay dapat na pasingawin sa labas at hindi haharangan.
 • Mag-ingat ng mga fire extinguisher na handang gamitin, at tiyakin na lahat ng nasa iyong tahanan ay marunong gumamit ng mga ito. Karagdagang panganib ang mga sunog, dahil parami nang parami ang mga gumagamit ng alternatibong pagkukunan ng init nang hindi isinasagawa ang mga kinakailangang pag-iingat.
 • Matuto kung paanong magsara ng mga water valve (sakaling may tubong tumagas).
 • Lagyan ng insulasyon ang iyong tahanan sa pamamagitan ng pagkabit ng mga storm window o pagtakip sa mga bintana ng plastik mula sa loob para hindi makapasok ang malamig na hangin.
 • Magpakontrata na masuri ang tibay ng istraktura ng bubong na bumitbit ng di-karaniwang bigat ng naipong snow – o tubig, kung hindi gumagana ang mga drain sa patag na bubong.
Alamin ang Mga Kataga

Sanayin ang iyong sarili sa mga katagang ito para makatulong na kilalanin ang mga panganib ng winter storm:

Freezing Rain - Ulan na nagyeyelo kapag tumama sa lupa, na gumagawa ng patong ng yelo sa mga lansangan, nilalakaran, puno at kawad ng kuryente.

Sleet - Ulan na nagiging butil-butil na yelo bago umabot sa lupa. Ang sleet ay nagdudulot din ng pagkabasa sa mga lansangan at ginagawa itong madulas.

Winter Weather Advisory - Inaasahan ang taglamig na lagay ng panahon na magdudulot ng malaking abala at maaaring maging mapanganib. Kapag nag-iingat, ang mga sitwasyon na ito ay hindi gaanong mapanganib sa buhay.

Winter Storm Watch - posibleng may bagyong taglamig na paparating sa inyong lugar. Makinig sa NOAA Weather Radio, sa komersiyal na radyo o telebisyon para sa impormasyon.

Winter Storm Warning - may bagyong taglamig na nagaganap o malapit nang dumating sa inyong lugar.

Blizzard Warning - – Di-nagbabagong bilis ng hangin o madalas na pagbugso na 35 milya kada oras o higit pa at maraming nalalaglag o bumubugang snow (nakababawas sa nakikita sa wala pang ikapat ng milya) ay inaasahan na manatili nang tatlong oras o mas matagal pa.

Frost/Freeze Warning - Inaasahan ang mas mababa pa sa temperaturang nagyeyelo.

Carbon Monoxide

Mag-ingat: Ang Carbon Monoxide ay Nakamamatay

 • Huwag kailanman gagamit ng generator, grill, camp stove o iba pang aparatong sumusunog ng gasolina, propane, natural gas o uling sa loob ng tahanan, garahe, basement, crawlspace o anumang medyo saradong lugar. Ilagay ang aparato malayo sa mga pinto, bintana, at singawan na maaaring magpapasok ng carbon monoxide sa loob.
 • Ang mga pangunahing panganib na dapat iwasan kapag gumagamit ng alternatibong pagkukunan ng kuryente, init o pagluluto ay pagkakalason sa carbon monoxide, pagkakakuryente at sunog.
 • Magkabit ng mga alarma para sa carbon monoxide sa mga sentrong lokasyon ng bawat palapag ng iyong tahanan at sa labas ng mga tinutulugan para magbigay ng maagang babala sa naiipong carbon monoxide.
 • Kapag tumunog ang alarma ng carbon monoxide, kumilos nang mabilis papunta sa sariwang hangin sa labas o sa may bukas na bintana o pinto.
 • Humingi ng tulong mula sa lokasyong sariwa ang hangin at manatili roon hanggang sa dumating ang emergency personnel para tulungan ka.

Habang

Habang may Mga Winter Storm at Matinding Lamig

 • Manatili sa loob habang may bagyo.
 • Mag-ingat sa paglalakad sa mga nilalakarang may snow, o may yelo.
 • Iwasang puwersahin ang sarili kapag nagpapala ng snow. Ang pagpuwersa sa sarili ay maaaring magdulot ng atake sa puso—isang malaking dahilan ng pagkamatay habang taglamig. Kung kailangan mong magpala ng snow, mag-inat bago lumabas.
 • Manatiling tuyo. Palitan nang madalas ang basang damit para mapigilan ang pagkawala ng init ng katawan. Nawawala ang kakayahang magpanatili ng init ng basang damit at mabilis nitong inililipat ang init.
 • Magbantay para sa palatandaan ng frostbite. Kasama dito ang kawalan ng pakiramdam at maputi o namumutlang hitsura ng mga dulo ng katawan tulad ng daliri sa kamay at paa, tainga, at dulo ng ilong. Kung makitaan ng mga sintomas, humingi agad ng tulong medikal.
 • Magbantay para sa palatandaan ng hypothermia. Kasama sa mga ito ang di-mapigilang panginginig, kawalan ng memorya, pagkalito, hindi maunawaan, malabong pananalita, pagkaantok, at nakikitang pagkapagod. Kung makita ang mga sintomas ng hypothermia, ilagay ang biktima sa mainit na lokasyon, alisin ang basang damit, painitin muna ang sentro ng katawan at bigyan ng mainit, at hindi nakakalasing na inumin kung gising ang biktima. Humingi ng tulong medikal sa lalong madaling panahon.
 • Magmaneho lang kun gkailangang-kailangan. Kung kailangan mong magmaneho: Magbiyahe kapag umaga; huwag magbiyahe nang mag-isa; ipaalam sa iba ang tungkol sa iyong balak; manatili sa mga pangunahing lansangan at umiwas sa mga shortcut.
 • Ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa iyong pupuntahan, iyong ruta, at kung kailan mo inaasahan na makarating. Kung maipit sa isang lugar ang iyong sasakyan, maaaring makapagpadala ng tulong sa itinakda mong ruta.
 • Kung magyelo ang mga tubo, tanggalin ang anumang insulasyon o balot ng diyaryo at balutin ng trapo ang mga tubo. Buksan nang husto ang mga gripo at buhusan ng mainit na tubig ang mga tubo, simula sa bahaging pinakababad sa lamig (o kung saan malamang na nakapapasok ang lamig).
 • Panatilihing may bentilasyon kapag gumagamit ng mga kerosene heater para maiwasan ang pag-ipon ng nakalalason na usok. Kargahan ang mga kerosene heater sa labas ng tahanan at ilayo ang mga ito nang tatlong talampakan man lang mula sa mga nagliliyab na bagay.
 • Magtipid ng panggatong (gasolina, kahoy), kung maaari, sa pamamagitan ng pagpanatiling mas malamig kaysa sa karaniwan ang iyong tahanan. Pansamantalang isara ang init papunta sa ibang kuwarto. Kun gikaw ay aalis habang malamig ang panahon, iwanang gumagana ang init sa iyng tahanan, sa temperaturang hindi bababa sa 55ºF.
Magdamit para sa Lagay ng Panahon
 • Kung kailangan mong lumabas, magsuot ng ilang patong ng maluwang, magaan, at mainit na damit kaysa sa isang patong lang ng damit. Ang mga panlabas na damit ay dapat na masinsin ang hibla at hindi nababasa ng tubig.
 • Magsuot ng mga mitten, na mas mainit kaysa sa mga guwantes.
 • Magsuot ng sumbrero. Mapipigilan ng sumbrero ang pagkawala ng init.
 • Takpan ng scarf ang iyong bibig para maprotektahan ang iyong baga.
Stranded sa isang Sasakyan

Kung kailangan mong lumabas, at kung maipit sa blizzard ang iyong kotse:

 • Itabi ang sasakyan mula sa highway. Paandarin ang mga hazard light at magsabit ng distress flag (bandera ng saklolo) sa antena ng radyo o bintana.
 • Manatili sa loob ng iyong sasakyan kung saan mas malamang na matagpuan ka ng mga sasaklolo. Huwag maglalakad maliban kung may natatanaw kang malapit na gusali kung saan alam mong masisilungan mo. Mag-ingat; ang mga distansiya ay nagugulo ng lumilipad na snow. Ang isang gusali ay tila malapit, ngunit maaaring napakalayo para lakarin na malalim ang snow.
 • Paandarin ang makina at heater nang 10 minuto bawat oras para manatiling mainit. Kapag ang makina ay umaandar, bahagyang magbukas ng bintana na papalayo ang hangin para sa bentilasyon at tanggalan ng snow sa pana-panahon ang tambutso. Ito ay para maprotektahan ka laban sa posibleng pagkakalason sa carbon monoxide.
 • Maghersisyo para mapanatili ang init ng katawan, pero iwasang mapuwersa. Sa matinding lamig, gumamit ng mga mapa, seat cover, at floor mat para sa insulasyon. Magkumpol kasama ng ibang pasahero at gamitin ang iyong coat para ikumot.
 • Magsalitan sa pagtulog. Dapat ay gising ang isang tao sa lahat ng oras para magbantay ng mga tagasaklolo.
 • Kumain nang regular at uminom ng sapat na tubig para makaiwas sa dehydration (panunuyot), pero umiwas sa caffeine at alkohol.
 • Mag-ingat na hindi mag-aksaya ng karga ng baterya. Balansehin ang paggamit ng kinakailangang enerhiya – paggamit ng ilaw, init, at radyo – sa supply.
 • Pasindihin ang panloob na ilaw kapag gabi para makita ka ng mga work crews o tagasaklolo.
 • Kung mastranded sa malayong lugar, magtaktak ng malalaking letra bukas na lugar nanakabaybay ang HELP o SOS at linyahan ng bato o maliliit na sanga ng puno para makakuha ng atensiyon ng mga sumasaklolo na maaaring nagsu-survey sa lugar mula sa eroplano.
 • Iwanana ang kotse at magpatuloy nang naglalakad – kung kailangan - sa sandaling lumipas ang blizzard.

Pagkatapos

Pagkalipas ng Mga Winter Storm at Matinding Lamig

 • Magtungo sa itinalagang pampublikong sisilungan kung mawalan ng kuryente o init ang iyong tahanan habang may napakahahabang panahon ng matinding lamig. I-text ang SHELTER + iyong ZIP code sa 43362 (4FEMA) para mahanap ang pinakamalapit na masisilungan sa iyong pook (halimbawa: shelter 12345).
 • Patuloy na protektahan ang iyong sarili mula sa frostbite at hypothermia sa pamamagitan ng pagsuot ng mainit, maluwang, at magaan na damit nang may ilang patong. Manatili sa loob, kung.

Marami pang Impormasyon

Mga Lathala

National Weather Service

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksa na ito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin.

 • Winter Storms…The Deceptive Killers. Brochure na siksik sa kapaki-pakinabang na impormasyon kasama na ang mga katotohanan tungkol sa mga winter storm, paanong matukoy ang frostbite at hypothermia, ano ang gagawin sa isang winter storm at kung paano maging handa. Makukuha online sa: http://www.nws.noaa.gov/om/brochures/wntrstm.htm

Centers for Disease Control and Prevention

MGA KAUGNAY NA WEBSITE

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa isang winter storm at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

PAKINGGAN ANG MGA LOKAL NA OPISYAL

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at loka. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Last Updated: 08/04/2017