a smart phone with the fema app lays on the table. a person holds a pen and paper

Kumuha ng Tech Handa

Ayon sa The American Red Cross, ang internet - kasama na ang mga online na site ng balita at mga social media platform - ay ang ikatlong pinakasikat na paraan para makakuha ng impormasyon ang mga Amerikano at ipaalam sa mga mahal nila sa buhay na sila ay ligtas.

Sa pamamagitan ng paggamit sa pang-araw-araw na teknolohiya, ang mga indibidwal, pamilya, tumutugon at organisasyon ay matagumpay na makapaghahanda, makibagay at makabangon mula sa mga pagkakaantalang hatid ng mga emergency at/o sakuna.Sa pamamagitan ng mabisang pagpaplano, posibleng mapakinabangan ang teknolohiya bago, habang at pagkatapos ng sakuna para makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay at pangasiwaan an giyong mga ugnayang pananalapi.

Mga Text Message ng FEMA

Use your cell phone’s text messaging capability to receive text message updates from FEMA (standard message and data rates apply).

Narito ang mga panimulang command para makapagsimula:

 • To signup to receive monthly preparedness tips:i-text ang PREPARE sa 43362 (4FEMA)
 • Para mag-unsubscribe (anumang oras):i-text ang STOP sa 43362 (4FEMA)

Stay Connected

Keep your contacts updated across allof your channels, including phone, email and social media.Gagawin nitong madaling abutin ang mga tamang tao para madaling makakuha ng impormasyon at makapagbigay ng mga update.Pag-isipang bumuo ng lista ng grupo na mauuna sa mga kontak.

 • Matuto kung paanong magpadala ng mga update sa pamamagitan ng text at internet mula sa iyong mobile phone papunta sa iyong mga kontak at social channel sakaling hindi makagamit ng mga komunikasyong makakapagsalita.Ang mga text message at internet ay kadalasang may kakayahang gumana sa pagkakataong may pagkakaantala ng serbisyo sa telepono.
 • Mag-ingat ng mga reserbang baterya para sa iyong telepono sa isang ligtas na lugar o bumili ng solar o mano-manong charger.These chargers are good emergency tools to keep your laptop and other small electronics working in the event of a power outage.If you own a car, purchase a car phone charger because you can charge your phone if you lose power at your home.
 • I-program ang mga "In Case of Emergency" (ICE) na kontak sa iyong cell phone para matawagan ng mga tumutugon ang mga taong iyon kung hindi mo magamit ang iyong telepono.Let your ICE contacts know that they are programmed into your phone and inform them of any medical issues or other special needs you may have.
 • Kung mayroon kang tradisyonal na landline (hindi broadband o VOIP) na telepono, mag-ingat ng isa man lang na de-kawad na telepono sa iyong tahanan dahil gagana ito kahit pa mawalan kayo ng kuryente.
 • Kung ikaw ay inilikas at mayroon kang call-forwarding sa telepono mo sa tahanan, i-forward ang numero ng iyong tahanan sa numero ng iyong cell phone.
 • If you do not have a cell phone, keep a prepaid phone card to use if needed during or after a disaster.
 • Maghanda ng isang lista ng mga kontak ng pamilya.Kasama dapat ang isa man lang na kontak na naninirahan sa labas ng bayan na mas madaling makakakontak sa mga miyembro ng pamilya kapag may emergency.
 • Have a battery-powered or hand-cranked radio or television available (with spare batteries).

Ang mga sumusunod ay karagdagang payo kapag tumatawag at ginagamit ang iyong smartphone habang o pagkalipas ng sakuna:

 • Gawing maikli ang lahat ng tawag.Kung kailangan mong gumamit ng telepono, subukang magpasa ng importanteng impormasyon lang sa mga tumutugon sa emergency at/o pamilya.
 • Kung hindi ka matagumpay sa pagtawag gamit ang iyong cell phone, maghintay ng sampung segundo bago mag-redial para mabawasan ang sikip ng network.
 • Tipirin ang baterya ng iyong cell phone sa pamamagitan ng pagbawas sa liwanang ng iyong screen, ilagay sa airplane mode ang iyong telepono, at isara ang mga app na hindi ginagamit ngunit humuhugot ng karga ng baterya, maliban na lang kung gagamitin mo ang telepono.
 • If you lose power, you can charge your cell phone in your car.Tiyakin na nasa lugar na iniikutan ng hangin (ilabas ito ng garahe) at huwag papasok ng iyong kotse hangga't hindi lumilipas ang sakuna.Maaari ka rin makinig sa radyo ng kotse para sa mahalagang balita.
 • Kung wala kang hands-free (hindi tangan) na aparato sa iyong kotse, huminto sa pagmamaneho at itabi ang sasakyan sa gilid ng lansangan bago tumawag.Huwag mag-text sa cell phone, magsalita, o "mag-tweet" nang hindi gumagamit ng hands free na aparato habang nagmamaneho.
 • Agad-agad pagkatapos ng sakuna, labanan ang udyok na gamitin ang iyong aparatong mobile para manood ng mga streaming video, mag-download ng musika o video, o maglaro ng mga video game, kung saan ang lahat ng ito ay nakapagpapasikip sa network .Ang paglimit sa paggamit ng mga serbisyong ito ay makatutulong sa mga posibleng panagip-buhay na tawag papuntang 9-1-1.
 • For non-emergency communications, use text messaging, e-mail, or social media instead of making voice calls on your cell phone to avoid tying up voice networks.Ang mga serbisyong data tulad ng mga text at email ay malamang na hindi makaranas ng pagsisikip ng network.Maaari mo rin gamitin ang social media para mag-post ng iyong status para maipaalam sa kapamilya at kaibigan na mabuti ang iyong kalagayan.Bilang karagdagan sa Facebook at Twitter, makagagamit ka ng mga babasahing tulad ng Programang Safe and Well ng American Red Cross.

Maging Organisado

Itago ang mga importante mong dokumento tulad ng mga personal na record ng pananalapi sa isang lugar na protektado ng password sa the Cloud o sa isang protektadong flash o jump drive na laging handang gamitin.This flash drive can be kept on a key ring so it can be accessed from any computer, anytime, anywhere.Tandaan an gmga importanteng dokumento, tulad ng:

 • Personal and property insurance
 • Identification:Driver's license/passport (para rin sa mga miyembro ng pamilya)
 • Impormasyon sa bangko

Huwag kakalimutan ang mga alagang mong hayop!

 • Itago ang mga medikal na record ng beterinaryo nang online.
 • Pag-isipan ang digital implant ng impormasyon.
 • Mag-ingat ng kasalukuyang larawan ng iyong alagang hayop sa iyong online kit para makatulong sa pagkilala kung kayo ay magkakawalay.

Maaaring hindi magkakasama ang iyong pamilya kapag tumama ang isang sakuna, kaya importanteng magplano nang maaga.Gumawa ng Emergency Information Document (Dokumentong Pang-emergency na Impormasyon) o Family Communications Plan (Planong Pangkomunikasyon ng Pamilya) para maitala kung paano ninyong kokontakin ang isa't-isa; paano kayong magtatagpo; at kung ano ang inyong gagawin sa magkakaibang sitwasyon.

 • Make sure to share this document with family members, friends and co-workers who will also need to access it in an emergency or crisis.
 • Kapag humahawak ng personal at sensitibong impormasyon, laging panatilihing pribado ang iyong data at ibahagi lamang ito sa mga taong kakailanganing buksan ito sa pagkakataong may emergency.

Sign up for Direct Deposit and electronic banking through your financial institution so you can access your payroll funds and make electronic payments regardless of location.Makapagpapalista ang mga tumatanggap ng benepisyong pederal sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 333-1795 o sa www.GoDirect.org.

Mga Babasahin Tungkol sa Emergency

Isama ang mga site na ito sa iyong Emergency Information Document para matiyak na madali mong mabubuksan ang mga ito sa anumang computer o smart phone.

Marami pang Impormasyon

Para sa impormasyon kung gaanong lumalaki ang bilang ngmga umaasa sa social media sa panahong may sakuna, pakibisita ang Red Cross.

Disclaimer (Pagbitiw sa pananagutan):Ang Ready.gov/tech ay nilikha sa pakikipagtulungan ng Google Crisis Response at American Red Cross.If you have other tips to add, please contact us. Hindi itinataguyod ng FEMA ang anumang organisasyon, produkto, o serbisyong hindi nagbuhat sa panahalaang pederal

Last Updated: 10/24/2016